סוכן? כפול! "הפניקס סל משולב": חבילת פנסיה וביטוח מנהלים
 
כיום הפתרונות הפנסיונים העומדים לרשות המבוטח הינם ביטוח מנהלים, פנסיה, קופת גמל. לכל אחד ממוצרים אלו יתרונות שונים.

כדי לאפשר לך ליהנות ממגוון היתרונות של ביטוח מנהלים ופנסיה הפניקס משיקה חבילה משולבת המאפשרת למבוטחיך ליהנות מהיתרונות של שני העולמות - "הפניקס סל משולב"
 
הרפורמה שהביאה לביטול מקדם הקצבה המובטח בביטוחי המנהלים, גרמה למבוטחים רבים להעדיף את קרנות הפנסיה בשל דמי הניהול הנמוכים יותר. בכך הם מוותרים על ההטבות הגלומות בביטוחי מנהלים, כמו למשל העובדה שמדובר בחוזה ביטוחי הכולל כיסויים נרחבים ביחס לקרנות הפנסיה.
עבורך הסוכן מדובר באתגר כפול:
פעם אחת בשל הקושי להתאים למבוטח את הכיסויים שהוא באמת צריך (המבוטח עשוי להעדיף מוצר אחד , גם כאשר המוצר השני נותן מענה מלא יותר לצרכיו הביטוחיים).
פעם שנייה בשל העובדה שקרן הפנסיה הוא מוצר פחות גמיש שאינו מחייב, בדרך כלל, פגישה עם המבוטח – ולכן מקשה עליך לספק ייעוץ מקצועי שיוביל להרחבת ההגנות שברשותו.
בעקבות המצב שנוצר, החלו להגיע אלינו פניות מסוכנים ומעסיקים שחיפשו פתרונות בדמות קרן פנסיה הכוללת מטריה ביטוחית: כגון אובדן כושר עבודה ברמה של ביטוח מנהלים. בשלב זה הבנו שצריך להיערך למציאות החדשה עם חבילה חדשה המספקת פתרונות משולבים.  

 
חבילת "הפניקס סל משולב" – ליהנות מכל העולמות
על מנת לאפשר למבוטח שלך ליהנות מכיסויים נרחבים, ולך, מכלים להגדלת המכירות הפנסיוניות, השקנו את חבילת "הפניקס סל משולב": השילוב המנצח למיצוי היתרונות של שני העולמות – קרן פנסיה וביטוח מנהלים.
במקום לשים את כל הביצים בסל אחד, חבילת "הפניקס סל משולב" מפצלת את השכר בין קרן הפנסיה לביטוח מנהלים (מינימום 40% מהשכר הפנסיוני לביטוח מנהלים). הפיצול מאפשר למבוטח גם ליהנות מהיתרונות של כל אחד מהמוצרים, וגם לקבל סל הטבות משתלם.
מהם היתרונות של החבילה המשולבת?
1.      כיסוי אובדן כושר עבודה משופר על השכר הכולל:
·         הגדרה עיסוקית לצווארון לבן – מאפשרת למבוטח צווארון לבן לקבל פיצוי במקרה של אובדן כושר עבודה כל עוד אינו יכול לעבוד במקצוע שלו.


 
·         פתרון לתקופת האכשרה בגין מחלה קודמת בקרן הפנסיה – ללא תקופת אכשרה הקיימת בקרן הפנסיה בגין מחלה קודמת של 5 שנים.
·         כיסוי משופר ללא תלות במסלול הנבחר בקרן הפנסיה – בחירה במסלול קצבה מוגדלת, מקנה גם הפרשה גבוהה יותר לחיסכון הפנסיוני וגם כיסוי ביטוחי משופר.

2.      הרחבת הכיסוי לתא המשפחתי במקרה מוות – כולל הענקת תנאי המשך מיוחדים לבן / בת הזוג, כפי שיתואר בהמשך.
מה כולל סל ההטבות?
1.      ברכישת כיסוי ריסק מוות בתוך פוליסת ביטוח מנהלים תינתן אחת מתוך ההטבות הבאות וזאת ללא עלות לכל חיי הפוליסה*:
·         כיסוי למקרה מוות לבן/בת הזוג
·         כיסוי למקרה מוות מתאונה למבוטח הראשי
            סכום הביטוח למקרה מוות או מוות מתאונה יהיה בגובה מחצית מסכום הביטוח שרכש המבוטח הראשי בתוך פוליסת המנהלים אך לא יותר מסך של 500 אלף ₪, וזאת ללא עלות לאורך כל תקופת הביטוח ובתנאי שכיסוי הריסק מוות למבוטח הראשי הינו בתוקף.

2. הענקת תנאי המשך מיוחדים לבן/בת הזוג
במקרה של ביטול כיסוי ריסק מוות למבוטח הראשי תבוטל ההטבה ותישמר לבן/בת הזוג הזכות להמשיך את כיסוי ריסק מוות ללא צורך בתהליך חיתום מחודש וזאת בכפוף לתשלום פרמיה בהנחה של 20% מתעריף הספר לכל חיי הפוליסה. 
3.      הטבה לרוכשים פוליסת "מסלול לחיים" פרט ו/או "קרן השתלמות" כתוספת לחבילה
כיסוי למקרה "מוות מתאונה" על סך 100,000 ₪ למשך 12 חודשים ללא עלות.
יותר לא צריך להתפשר!

חבילת "הפניקס סל משולב" מאפשרת לך להפיק עבור מבוטחיך הרבה יותר.
לפרטים נוספים יש לפנות למנהלי המכירות באשכולות.

תומר סינואני,
מנהל ביטוח מנהלים ומוצרי חיסכון מסלול פרט
 
"הפניקס סל משולב" הינה חבילה המשלבת בין פוליסת ביטוח מנהלים "מסלול חדש" לבין "פנסיה". האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות ההשקעה או חיסכון במוצרים השונים והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי הניתן בכפוף לחוק. כל האמור לעיל הינו תמצית בלבד. הצטרפות וזכויות המבוטח יהיו בהתאם לתנאי הפוליסות, הכיסויים, תקנון הפנסיה וסייגיהם ובכפוף להליך חיתום כמקובל בחברה ובהתאם למפורט בדף הנלווה להצעות. מכירת המוצרים כפופה להוראות כל דין ובהתחשב בנתונים האישיים של כל אדם.
עיצוב ומיתוג - Visual-Trigger    בניית אתרים - ITdesigns